Vyšetření úžinového syndromu/TOS/

neinvazivní pletysmografické vyšetření komprese nervově cévního svazku v oblasti pletence ramenního. Vyšetřovací čidlo/malá nafukovací manžetka/ se umístí obvykle na 3.prst vyšetřované horní končetiny a pak se provádějí dané pohybové manévry s hlavou a vyšetřovanou končetinou a zjišťuje se při kterém pohybu dochází ke stlačení tepny v nervově cévním svazku, což se na periferii projeví buď oslabením nebo vymizením sledovaných pulsních křivek. Tato metodika umožňuje přesně nejen určit typ úžinového syndromu ale i závažnost komprese svazku/kompletní x nekompletní/. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.