Měření prstových/palcových/ tlaků/TBI/

pletysmografické stanovení hodnoty periferního tlaku v kapilárách prstů dolních nebo horních končetin a výpočet indexu palec-paže/TBI/. Provedení a princip vyšetření je velmi podobný jako vyšetření ABI. Vyšetření je indikováno především u diabetiků, kdy ABI vyšetření je limitováno mediokalcinosou tepen dolních končetin a proto je u velkého počtu těchto pacientů nehodnotitelné. TBI je u těchto pacientů objektivním měřítkem periferního prokrvení končetin. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.