Pro revmatology

kvantifikace závažnosti sekundárních Raynaud. syndromů hlavně u systémových onemocnění a cévní sledování těchto stavů