Pro posudkové lékaře

komplexní cévní vyšetření dle zadaných požadavků