Pro neurology

přesná diagnostika thoracic-outlet syndromů,vyšetření extrakraniálního karotického řečiště