Ceník

Výkony hrazené pacienty Cena
Potvrzení o zdrav. způsobilosti k účasti na,zotavovací akci (ŠvP, tábor, plavání..) 50Kč
Evidenční vstupní list do MŠ 50Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k provozování různých sportů či zájmové činnosti 100Kč
Nadstandartní očkování za úhradu (včetně všech administrativních úkonů a aplikace) 50Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby soudu 150Kč
Lékařská zpráva pro komerční pojišťovny (úrazová pojistka včetně školních úrazů) 150Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu,(přihlášky na SOU, SŠ, VŠ ) 50Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání 300Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání řidičského oprávnění 300Kč
Vydání zdravotního průkazu 150Kč