Vyšetření klaudikačního intervalu

Neinvazivní vyšetření zaměřené na určení tolerance zátěže u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou cév dolních končetin/ICH DK/. Vyšetření určuje toleranci zátěže /objevení se ischemických svalových bolestí končetin/ u pacientů s ICH DK při standardním zatížení na pohyblivém chodníku s rychlostí posunu 3,0 až 3,2km/h a náklonu 8 až 10stupňů. Během vyšetření je určen počáteční/objevení se ischemické svalové bolesti/ a koncový/ischemická svalová bolest, která si vynutí přerušení chůze/ klaudikační interval. Vyšetření je určeno k objektivnímu sledování vývoje ICH DK a k zhodnocení efektu konzervativní, endovaskulární či cévně chirurgické léčby. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta. Vzhledem k fysické aktivitě během vyšetření by měl mít pacient k tomu uzpůsobenou obuv a oblečení.