Vyšetření kapilární perfuze

neinvazivní bezbolestné a rychlé měření závažnosti ischemie dolních či horních končetin měřením kapilárních pulsních křivek, které jsou snímány z konečků prstů pomocí fotopletysmografických čidel.Tato měření umožňují vyloučit nebo potvrdit nedokrvenost na prstech dolních a horních končetin a při přítomných barevných změnách na končetinách je toto vyšetření schopno určit míru ohrožení periferní cirkulace a přesně určit i tzv. kritickou končetinovou ischemii. U hraničních stavů pak je možno toto vyšetření provádět po zátěži,kde se dále upřesní klinická významnost vyšetřovaného problému. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.