Stanovení transkutánní tenze kyslíku (TcpO2)

Princip stanovení je založen na měření parciálního tlaku kyslíku na povrchu tkání citlivou polarografickou sondou. Měření je neinvazivní. Kyslík z kapilár difunduje přes pokožku do sondy. Elektrický proud, který v sondě vzniká, je úměrný množství kyslíku v kůži pod ní.

Vyšetření se s úspěchem využívá při diagnostice a sledování výsledků terapie ischemické nemoci dolních končetin, zejména u pacientů trpících diabetem. Při stanovení na dorzu nohy jsou za uspokojivé považovány hodnoty nad 30 mm Hg.