Pro revmatology

  • Kvantifikace závažnosti sekundárních Raynaud. syndromů hlavně u systémových onemocnění a cévní sledování těchto stavů.
  • Kapilaroskopie.