Pro pediatry

záchyt časných stadií žilní nedostatečnosti u dětí s positivní rodinnou anamnézou nebo s výskytem varixů v dětském věku