Pro gynekology

vyšetření funkce žilního systému u rizikových pacientek (s hormonální antikoncepcí či HRT) a u gravidních žen