ABI index(index kotník-paže)

Neinvazivní měření periferních kotníkových tlaků pro určení míry nedokrevnosti dolních končetin a výpočet indexu kotník-paže/ABI/. Vyšetření spočívá v nasazení manžety tlakoměru na pravou a následně levou horní končetinu, její nafouknutí a při postupném vypouštění určení systolického krevního tlaku za pomocí dopplerometrické sondy. Stejným způsobem se určí hodnota systolického krevního tlaku na dolních končetinách, na arteriatibialisposterior/ATP/ za kotníkem a arteria dorsalis pedis/ADP/ na dorsu nohy. Index kotník-paže/ABI/ se poté vypočte jako poměr vyššího tlaku na ATP či ADP ku vyššímu tlaku, který byl naměřen na horních končetinách.Index se určí zvlášť pro pravou a levou dolní končetinu a jeho normální hodnota musí být vyšší než 0,9. ABI index nižší než 0,9 svědčí pro zhoršené prokrvení dolních končetin, které je nejčastěji dáno aterosklerotickým postižením tepen,které vede k jejich zúžení či uzávěru. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta.