Fotopletysmografické vyšetření žil dolních končetin

neinvazivní měření funkce žilního systému dolních končetin pomocí speciálního čidla lepeného nad vnitřní kotník a stanovení závažnosti žilní poruchy.Vyšetření je vhodné pro mobilní pacienty,protože je spojeno s pohybovým programem/ obvykle 8 polodřepů/,při jehož provádění se kvantifikuje výkonnost lýtkové svalově žilní pumpy.Vlastní vyšetření pak hlavně umožňuje rozlišení,jestli žilní porucha je přítomna v hlubokém žilního systému nebo je naopak v povrchovém žilním systému,kde eventuálně může být řešena operací nebo sklerotizací varixů.Pro hůře mobilní pacienty/ např. s postižením nosných kloubů DKK/ je možno provést toto vyšetření s modifikaci pohybového programu- pacient je vyšetřován vsedě. Vyšetření je nebolestivé a nevyžaduje speciální přípravu či spolupráci pacienta. Vzhledem ke cvičení během vyšetření by měl mít pacient k tomu uzpůsobenou obuv a oblečení.